Kalma mabutugo Majji.

To natugo saldori gam a majjini kalma mabutugo ma, Useni nadu inde " E-mail " ma ha felle less do .

 
or Fashutu